FIRMAGAVER
PÅSKE 2017 GAVEKATALOG BRANDS JOYFUL GIFTCARD MAD & DRIKKE LOYALITETSSHOP

At fastholde kunder og medarbejdere kan være lidt af en udfordring i dagens Danmark.

Det der bliver belønnet får fokus og bliver gjort.

For at øge loyaliteten overfor din virksomhed, tilbyder GEMINI en løsning hvor det er muligt at gøre noget ekstra for netop kunder og medarbejdere.

Loyal adfærd belønnes med point, som kan indløses i en online web-shop, hvor der tilbydes en række attraktive mærkevare. Kun ”medlemmer” med unik adgangskode og password har adgang til systemet. Belønning kan f.eks. udløses ved salg af firmaets produkter, ved gennemlæsning af firmaets nyhedsbreve og prospekter, ved deltagelse på møder og seminarer, i forbindelse med fødselsdage, påske, sommerferie, jul osv. Løsningen kan også etableres off-line alt efter jeres ønske.

Der er indført en skattefri bagatelgrænse for personalegoder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger DKK 1.000,- pr. år. Såfremt grænsen overskrides, skal medarbejderen beskattes – det er medarbejderen selv, der skal medtage hele værdien på selvangivelsen.

Kontakt GEMINI for en gennemgang af de ønsker du har for din virksomhed, så vi sammen kan udvikle et stærkt loyalitetsfremmende setup der knytter stærke bånd mellem din virksomhed, jeres kunder og medarbejdere.

Kontakt os for mere info her

Tidligere referencer:

  • CSC
  • Red Barnet
  • Real Mæglerne
  • SCA Hygiene Products