ELITE SMILEY HOS FØDEVARESTYRELSEN

Vi er registreret hos Fødevarestyrelsen og har dermed tilladelse til import, salg og opbevaring af genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, uden anmærkninger, udarbejdet ved besøg hos GEMINI

Mere info her

Se også vores registeringsbevis

Mere info her