Din virksomheds succes er vores fundament, idet dette sikrer et langt og gensidigt partnerskab.

En kæde er som bekendt aldrig stærkere end det svageste led og derfor kan produktet ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med den underliggende proces som sikrer, at du får det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Derfor har GEMINI defineret og udviklet et projektstyringssystem og deraf en kvalitetshåndbog der sikrer netop dette og bygger på principperne omkring ISO 9000.

Det rigtige produkt

At sikre at den leverede vare lever op til den ønskede kvalitet kan syntes som en selvfølge, men dette er langt fra tilfældet. Vores erfaring viser det er vigtigt, at vi som partner indgår kvalitetsaftale med både dig som virksomhed og vores leverandør. Disse aftaler tager afsæt i jeres ønskede kvalitetsniveau (AQL værdi).

For at sikre at den producerede vare lever op til vores kvalitetsaftale, foretages der løbende kvalitetskontrol i henhold til den indgåede kvalitetsaftale. Det indebærer både en:

  • Indgangskontrol
  • Online inspektion
  • Endelig kvalitetskontrol

Al kontrol foretages ud fra internationale anerkendte stikprøve planer. Således sikres det, at vi leverer den lovede kvalitet.

Alle kvalitetskontroller foretages af egen uddannede og ansatte kvalitets kontrollanter. Hermed sikres det at vore fabrikker ikke kontrollerer sig selv.

Det rigtige tidspunkt

Det leverede produkt kan være nok så høj en kvalitet, men hvad nytter det, såfremt det bliver leveret efter eksempelvis en kampagne er færdig. I GEMINI udvælges hver år nogle internationale logistikpartnere der sikrer, at vi eksempelvis kan opnå pladsgaranti på skibe og dermed sikre at varerne går afsted til den aftalte tid.

Samtidigt sikrer vores Hong Kong kontor, at der sker en løbende opfølgning hos leverandøren og dermed sikrer vi at varerne er færdige til den aftalte tid og afskibning kan finde sted i henhold til aftalt tidsplan.

Det rigtige sted

Mange af vores kunder er internationale kunder, hvor den samme kampagne eksempelvis kører i flere lande samtidigt, og til tider skal der ske en konsolidering af flere forskellige varer.

Supply chain er en integreret del af vores Project management. Både mht. indsamling og konsolidering af ordren pr. land/enhed og efterfølgende distribution af varer til de respektive lande/enheder med mulighed for ompakning mv.

Rapportering

Der sker en løbende status rapportering, således at kunden hele tiden er informeret om, hvor vi er i processen.

Kontakt os for mere info her